LO Stats utdanningsstipend

Tar du utdanning, og kommer inn under Hovedtariffavtalen i staten eller overenskomster i Spekter, kan du få støtte fra LO Stat. En betingelse er minimum 1 års medlemskap.

Søknadsskjema

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Pengene er avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Søknadsfristen for studieåret 2018/2019 er 1. september 2018 og 15. januar 2019. Satsene er foreløpig ikke fastsatt.

Trenger du mer informasjon?

Kontaktperson: Evelyn Schei Tautra.
Telefon: 23 06 83 08
Epost: evelyn.schei@lostat.no

Del: