Valg

Landsmøte velger tillitsvalgte til sentrale posisjoner i EL og IT den neste fireårsperioden.

ELogIT_LM_dag1_LO_32

Valgkomitéens instilling

Valgkomitéen har levert en delt instilling:

Flertallet på 6 innstiller på Geir Ove Kulseth som ny forbundsleder.

Mindretallet på 3 innstiller på Eystein Garberg som ny forbundsleder.

Hele innstillingen finner du her: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens rolle

Landsstyret i desember valgte en valgkomité som innstiller på følgende posisjoner:

Ledelse

 • Forbundsleder
 • Nestleder
 • Hovedkasserer
 • Leder av forhandlingsavdelingen
 • Leder av utviklingsavdelingen

Forbundsstyre (14 faste medlemmer og 14 varamedlemmer)
Kontrollkomité (tre faste medlemmer og tre varamedlemmer)

Forbundets delegasjon til LOs representantskap (6 faste medlemmer og 6 varamedlemmer)

Dagens forbundsleder Jan Olav Andersen og nestleder Vidar Hennum stiller ikke til gjenvalg for kommende periode.

Valgkomité

 • Bjørnar Dahle (leder)
 • Sigurd Sævareid
 • Leif Egil Thorsen
 • Anne Kari Mentzoni
 • Torbjørn Holøs
 • Odd-Bjørn Nikolaisen
 • Ivar Grytvik
 • Kåre Finjord
 • Trine Hardy

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Søk på siden