Valg

Landsmøte velger tillitsvalgte til sentrale posisjoner i EL og IT den neste fireårsperioden.

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen har levert en delt instilling:

Flertallet på 6 innstiller på Geir Ove Kulseth som ny forbundsleder.

Mindretallet på 3 innstiller på Eystein Garberg som ny forbundsleder.

Hele innstillingen finner du her: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens rolle

Landsstyret i desember valgte en valgkomité som innstiller på følgende posisjoner:

Ledelse

 • Forbundsleder
 • Nestleder
 • Hovedkasserer
 • Leder av forhandlingsavdelingen
 • Leder av utviklingsavdelingen

Forbundsstyre (14 faste medlemmer og 14 varamedlemmer)
Kontrollkomité (tre faste medlemmer og tre varamedlemmer)

Forbundets delegasjon til LOs representantskap (6 faste medlemmer og 6 varamedlemmer)

Dagens forbundsleder Jan Olav Andersen og nestleder Vidar Hennum stiller ikke til gjenvalg for kommende periode.

Valgkomité

 • Bjørnar Dahle (leder)
 • Sigurd Sævareid
 • Leif Egil Thorsen
 • Anne Kari Mentzoni
 • Torbjørn Holøs
 • Odd-Bjørn Nikolaisen
 • Ivar Grytvik
 • Kåre Finjord
 • Trine Hardy