Innarbeidings- og rotasjonsordninger

Alle innarbeidings- og rotasjonsordninger som inneholder en daglig arbeidstid utover 10 timer, skal fortsatt godkjennes av EL og IT Forbundet/LO (fagforening med innstillingsrett iht. AML § 10-12 fjerde ledd).

Avtale LO-forbund 13. juni 2016 vedr. AML § 10-12

Avtale om utvidet arbeidstid etter AML § 10-12, fjerde ledd mellom LO-forbund som organiserer personell som har nattkvarter utenfor eget hjem, på prosjekt/oppdrag innen bygg- og anleggssektoren og på prosjekt/oppdrag tilknyttet olje- og gassrelatert utbygging.

Opplysnings- og arbeidsplanskjema

Dette er et standard skjema som skal brukes ved utfylling av søknader om innarbeiding-/rotasjonsordninger som går utover ti timer arbeid per dag.
NB! Husk at også lokalt signert protokoll skal følge med opplysnings- og arbeidsplanskjemaene.

Retningslinjer for utfylling av opplysningsskjema om rotasjonsordninger

Dersom opplysningsskjemaet er manglende utfylt, eller nødvendige opplysninger og vedlegg mangler, vil søknaden bli returnert. Det vil forsinke behandlingstiden betydelig.

Mal protokoll

Mal søknadstekst fra forbund til LO

Veileder til søknadsskjema

Når det er behov for innarbeidingsordninger med konsentrerte arbeidsperioder kombinert med lengre samlede friperioder, skal dette drøftes med de ansattes representant før søknad sendes til aktuelt forbund i LO.

Oppdragsbekreftelse

Del: