Hovedoppgjøret 2020: Fellesoverenskomsten for Treforedling

Status: Enighet

Denne overenskomst gjelder for de bedrifter som er medlemmer av Norsk Industri og for organiserte arbeidstakere unntatt arbeidsledere og høyere ledere som deltar i arbeid som industrien omfatter. 
Organisasjonsforholdet for disse arbeidstakere dekkes av Fellesforbundet og EL og IT Forbundet. 

Resultat: 

  • I likhet med frontfaget gis det med virkning fra 1. april et generelt tillegg på kr. 0,50 per time. I tillegg gis det for treforedling, også med virkning fra 1. april, et bransjetillegg på kr. 0,10 per time.
  • Alle skifttillegg og skiftprosentgrunnlag er økt med 4,95% ved dette oppgjøret. Sammen med økningen i skifttillegg ved siste mellomoppgjør gir dette en samlet økning i skifttilleggene på 7,35% for tariffperioden 2018-2020.
  • De økonomiske justeringene ved dette oppgjøret tilsvarer en økning i årsinntekt på drøyt kr. 4 100,- per år for en arbeidstaker på helkontinuerlig skift.
  • Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Denne bestemmelsen er nå inntatt i overenskomsten.
  • I forhandlingsprotokollen viser de sentrale partene til at det forutsettes at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i tråd med overenskomstens bestemmelser.
  • Arbeid for kompetanseheving og økt fagutdanning for bransjen.

Les hele forhandlingsprotokollen her.

Gjeldende avtaler og dokumenter fram til 03. september 2020: 

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Organisasjonsforholdet for disse arbeidstakere dekkes av Fellesforbundet, Norsk...

Aktuelt

Tariff 2020

Tariff 2020: Vi vil ha lønnsvekst for alle