Hovedoppgjøret 2020: Staten

Status: MEKLING PÅGÅR. Frist 14.oktober.

Hovedtariffavtalen er den grunnleggende avtalen mellom staten og LO Stat. Denne avtalen omfatter de viktigste reglene for arbeidstakere i staten vedrørende bl.a. lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon.

Resultat: Ikke klart.

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Hovedavtalen LO-Staten

Hovedavtalen mellom LO, representert ved LO Stat og Staten gjelder arbeidssituasjonen for...

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet...

Aktuelt

Tariff 2020

Enighet i overenskomst for heisfaget

Tariff 2020

Heis-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Enighet i LOK-meklingen

Tariff 2020

LOK-mekling på overtid

Tariff 2020

Mekling i gang på LOK-en