Hovedoppgjøret 2020: Oneco Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft

(Spekter område 9) Status: ENIGHET OM A-DEL. Klikk for status på B-delsforhandlinger

Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder. Uravstemninger skjer områdevis, det kan altså bli JA i område 4 og NEI i område 11 i tariffoppgjøret. De fleste av EL og IT Forbundets medlemmer i Spekterbedrifter er i område 4, 9, 10 og 11.

Status Oneco Networks: Til bistandsforhandlinger 25. september. 

Status Global Connect: Til bistandforhandlinger. Dato ikke fastsatt. 

Status Hålogaland Kraft: Har bedt om bistand, men forhandlinger pågår fortsatt. 

  Resultat A-del:

  • Alle får et generelt tillegg på 975 kroner pr. år, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i B-delsforhandlingene.  
  • I overenskomsten er ordet fagarbeidere tatt inn i premissene for grupper som skal hensyntas i A2/B-delsforhandlingene. Dette var et av kravene fra EL og IT Forbundet.
  • I protokollens pkt VII er det tatt inn tekst knyttet til teknologisk utvikling, eventuelle kontrolltiltak og innføring av kunstig intelligens. I tillegg skal det arrangeres en erfaringskonferanse med dette som tema.
  • Pkt VIII Bærekraft og miljø gjør dette til tema mellom partene på virksomheten. Dette skal også følges opp i hovedavtalerevisjonen i 2021.
  • I punkt IX Kompetanse er partene enige om at kartlegging av behov og tiltak for kompetanseutvikling skal prioriteres og partene skal lage en egen veileder til hjelp for virksomhetene og de tillitsvalgte.
  • I protokollen har partene også understreket viktigheten av at de lokale parter gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg skal sentrale parter innhente erfaringer og drøfte hvordan kvinner og menns lønn utvikler seg i Spekter-området.
  • Sliterordningen videreføres.

  Les mer her: Enighet om A-del med Spekter.

  Resultat B-del: Ikke klart.

  Gjeldende avtaler og dokumenter: 

  Hovedavtalen mellom Spekter og LO v/LO Stat

  Hovedavtalen mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter gjelder som første del i...

  Overenskomst for Hålogaland Kraft

  Overenskomsten gjelder hel- og deltidsansatte i Hålogaland Kraft AS med datterselskaper...

  Overenskomst for GlobalConnect AS

  Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i GlobalConnect AS (tidligere Broadnet).

  Overenskomst for OneCo Networks (tidligere Relacom)

  Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i OneCo Networks (tidligere Relacom)

  Aktuelt: 

  Aktuelt

  Tariff 2020

  Enighet i overenskomst for heisfaget

  Tariff 2020

  Heis-forhandlingene i gang

  Tariff 2020

  Enighet i LOK-meklingen

  Tariff 2020

  LOK-mekling på overtid

  Tariff 2020

  Mekling i gang på LOK-en