Hovedoppgjøret 2020: Statnett og Norsk Helsenett

(Spekter område 4) Status: Statnett: Enighet om B-del. Norsk Helsenett: Til bistandsforhandlinger. Dato ikke fastsatt.

Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder. Uravstemninger skjer områdevis, det kan altså bli JA i område 4 og NEI i område 11 i tariffoppgjøret. De fleste av EL og IT Forbundets medlemmer i Spekterbedrifter er i område 4, 9, 10 og 11.

  Resultat A-del: 

  • Alle får et generelt tillegg på 975 kroner pr. år, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i B-delsforhandlingene.  
  • I overenskomsten er ordet fagarbeidere tatt inn i premissene for grupper som skal hensyntas i A2/B-delsforhandlingene. Dette var et av kravene fra EL og IT Forbundet.
  • I protokollens pkt VII er det tatt inn tekst knyttet til teknologisk utvikling, eventuelle kontrolltiltak og innføring av kunstig intelligens. I tillegg skal det arrangeres en erfaringskonferanse med dette som tema.
  • Pkt VIII Bærekraft og miljø gjør dette til tema mellom partene på virksomheten. Dette skal også følges opp i hovedavtalerevisjonen i 2021.
  • I punkt IX Kompetanse er partene enige om at kartlegging av behov og tiltak for kompetanseutvikling skal prioriteres og partene skal lage en egen veileder til hjelp for virksomhetene og de tillitsvalgte.
  • I protokollen har partene også understreket viktigheten av at de lokale parter gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg skal sentrale parter innhente erfaringer og drøfte hvordan kvinner og menns lønn utvikler seg i Spekter-området.
  • Sliterordningen videreføres.

  Les mer her: Enighet om A-del med Spekter.

  Resultat B-del - Norsk Helsenett: Blir bistandsforhandlinger. Dato ikke fastsatt

  Resultat B-del - Statnett: Enighet. 
  B-del forhandlingene i Statnett område 4 i Spekter er ferdig.
  Det gis et generelt tillegg på kr. 9 000.- per år til alle EL og IT medlemmer med 100% stilling.
  Det gis i tillegg et særtillegg på våre energimontører og fagarbeidere på kr. 4 000,- per år.
  Og det er avsatt en pott til individuell fordeling blant EL og IT sine medlemmer i Statnett.
  Statnett ligger i område 4. Det er flere bedrifter i dette området og området er ikke lukket. Det betyr at uravstemning ligger noe fram i tid.

  Gjeldende avtaler og dokumenter: 

  Hovedavtalen mellom Spekter og LO v/LO Stat

  Hovedavtalen mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter gjelder som første del i...

  Overenskomst Norsk Helsenett SF

  Overenskomsten omfatter medlemmer av EL og IT Forbundet som er hel- eller deltidsansatt i...

  Overenskomst for Statnett

  Denne avtale er inngått mellom Spekter og Statnett SF (heretter kalt Statnett) på den ene...

  Aktuelt

  Tariff 2020

  Enighet i overenskomst for heisfaget

  Tariff 2020

  Heis-forhandlingene i gang

  Tariff 2020

  Enighet i LOK-meklingen

  Tariff 2020

  LOK-mekling på overtid

  Tariff 2020

  Mekling i gang på LOK-en