Hovedoppgjøret 2020: Helseforetak med sykehussenger

(Spekter område 10) Status: A1- forhandlinger ferdig. Dato for A2 ikke fastsatt.

Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder. Uravstemninger skjer områdevis, det kan altså bli JA i område 4 og NEI i område 11 i tariffoppgjøret. De fleste av EL og IT Forbundets medlemmer i Spekterbedrifter er i område 4, 9, 10 og 11.

Resultat:

Protokoll fra A1-forhandlinger kan leses her 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Hovedavtalen mellom Spekter og LO v/LO Stat

Hovedavtalen mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter gjelder som første del i...

Overenskomst område 10, Helseforetak med sykehusdrift

Overenskomsten omfatter våre medlemmer i helseforetak med sykehusdrift som er tilsluttet...

Rikslønnsnemndas kjennelse sak 01/2019

Tvistene mellom LO Stat og Spekter samt YS Spekter og Spekter i forbindelse med...

Aktuelt

Tariff 2020

Enighet i overenskomst for heisfaget

Tariff 2020

Heis-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Enighet i LOK-meklingen

Tariff 2020

LOK-mekling på overtid

Tariff 2020

Mekling i gang på LOK-en