Hovedoppgjøret 2020: Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Status: Ferdig

Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av overenskomstens omfang.

Resultat: 
Uravsteming er avsluttet: 
65,86 % av de stemmeberettigede deltok på uravstemningen.
86,97 % stemte ja
9,38 % stemte nei
3,65 % stemte blankt.

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme i tråd med frontfagsresultatet og innebærer blant annet: 

  • De tillitsvalgtes mulighet til å forhandle lønnsbetingelser i bedriftene styrkes. 
  • Innstramminger i bruken av innleid arbeidskraft. Det er nå slått fast at ved innleie av arbeidskraft skal dette som hovedregel skje fra andre produksjonsbedrifter og ikke bemanningsbyråer.
  • En forpliktelse av bransjen til å sørge for atskilte garderober for alle kjønn på arbeidsplassen. 
  • Forbedra vilkår for elektrikere på reiseoppdrag. Det avtalefestes at ved lange arbeidsdager skal deler av spisepausen betales og inngå i arbeidstiden
  • Det gis et generelt tillegg på 3,10 kr. i timen. 
  • Akkordtariffen styrkes 
  • Kafeer anses ikke lengre som fullgode spisesteder
  • Partene er enige om at vi fortsatt ønsker en allmenngjøring av lønnsvilkårene i bransjen.

LAST NED: Detaljert oversikt over resultatet med forklaringer.

Riksmeklers møtebok kan du lese her.  

Nye lønnssatser gjeldene fra 1. mai 2020 forutsatt et godkjent resultat i uravstemning.

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Landsoverenskomsten for elektrofagene

Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av...

Aktuelt

Tariff 2020

Streikeklare elektrikere krever reelle forhandlinger, ikke ultimatumer.

Tariff 2020

Vil sette arbeidslivet vårt flere tiår tilbake

Tariff 2020

Kommuneoppgjøret er i havn

Tariff 2020

Energi-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Brudd i IKT-forhandlingene