Hovedoppgjøret 2020: Kablemontøroverenskomsten

Status: Forhandling 8. oktober.

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og EL og IT Forbundet på den annen side. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.

Resultat: Ikke klart.

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Kabelmontøroverenskomsten

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og...

Hovedavtalen LO-NHO

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige...

Aktuelt

Tariff 2020

Enighet i overenskomst for heisfaget

Tariff 2020

Heis-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Enighet i LOK-meklingen

Tariff 2020

LOK-mekling på overtid

Tariff 2020

Mekling i gang på LOK-en