Hovedoppgjøret 2020: Energioverenskomsten med Energi Norge

Status: Ferdig

Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.
Resultat: Vedtatt under uravstemning.

 • Minstelønnssatsene øker over 27.000 kroner.
 • Økning på 5,6 % på de øvrige kronesatsene (vaktgodtgjørelse, LFS/AFA, bas)
 • Separate dame- og herregarderober, og toalett med egen inngang, fra 1. juli 2021, i tråd med andre områder.
 • Innstramning av varslingsfristen.
 • Innskjerping av kravet til standarden på innkvartering under arbeidsreiser.
 • Innføring av en kompensasjons-bestemmelse for rotasjoner med ekstra lange arbeidsdager.
 • Etablering av rammeverk for hjemmekontor der retningslinjene skal utarbeides sammen med tillitsvalgte.
 • Ny minstelønnssats for stillinger som krever teknisk fagskole og høyskole.

57,58 % av de stemmeberettigede deltok.
86,70 % stemte for.
8,74 % stemte mot.
4,56 % stemte blankt.

Les mer: Protokoll - Tariffrevisjonen 2020 - Energioverenskomsten

  Gjeldende avtaler og dokumenter: 

  Aktuelt

  Tariff 2020

  Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

  Tariff 2020

  Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

  Tariff 2020

  Enighet for Sykehuspartner

  Tariff 2020

  Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

  Tariff 2020

  Enighet med OneCo Networks