Hovedoppgjøret 2020: Energioverenskomsten med Energi Norge

Status: BRUDD

Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.

Resultat: Ikke klart.

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Energioverenskomsten

Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.

Hovedavtalen LO-NHO

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige...

Aktuelt

Tariff 2020

Enighet i overenskomst for heisfaget

Tariff 2020

Heis-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Enighet i LOK-meklingen

Tariff 2020

LOK-mekling på overtid

Tariff 2020

Mekling i gang på LOK-en