Hovedoppgjøret 2020: DDV Drift, Digitale Gardermoen IKS, Vestfjorden Avløpsselskap

Status: Enighet (Konkurranseutsatte bedrifter)

Hovedtariffavtalen gjelder mellom KS Bedrift og LO Kommune, YS-K-Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – Kommune, Akademikerne kommune, Norsk Folkehøgskolelag og Lederne.

Resultat: 
Ingen ny avtale med Samfunnsbedriftene (KS bedrift)
Etter krevende forhandlinger om hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter endte forhandlingene med en prolongering av eksisterende avtale i to år.
Både EL og IT Forbundet og Fagforbundet er skuffet over prosessen. 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter

Avtalen er inngått mellom KS Bedrift og flere arbeidstakerorganisasjoner, blant annet LO...

Hovedavtalen LO-KS

Hovedavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte...

Aktuelt

Tariff 2020

Enighet i overenskomst for heisfaget

Tariff 2020

Heis-forhandlingene i gang

Tariff 2020

Enighet i LOK-meklingen

Tariff 2020

LOK-mekling på overtid

Tariff 2020

Mekling i gang på LOK-en