Høring til normsamlingen NEK 400 del 7

Datert 31. januar 2018. EL og IT Forbundets kommentar til høringen om NEK 400 del 7.

Forbundet er i all hovedsak positiv til de endringer som er foreslått, men vil gjerne kommentere endringen i 722.305.101.

Vi mener teksten i 722.305.101 er i strid med FEL § 16 (forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg). Fel § 16 slår fast at "…. Anlegget blir egnet til den forutsatte bruk".

EL og IT Forbundet mener at den foreslåtte endringen i 722.305.101 andre avsnitt åpner for at montører og installatører kan bli satt i en situasjon der de bygger anlegg som ikke blir "egnet til den forutsatte bruk", fordi kunden har "akseptert risikoen for manglende lading av det elektriske kjøretøyet".
Forbundet mener at slike faglige vurderinger bør gjøres av fagfolk og ikke av kunden.

EL og IT Forbundet mener at andre avsnitt i 722.305.101 må fjernes, slik at det uavhengig av kunders ønsker vil være et krav om egen kurs for forsyning av elektriske kjøretøy.

Om NEK
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet i Norge.

Del: