Tariffsituasjonen i ATEA

17.12.2012

I stedet for å imøtekomme et rimelig krav om tariffavtale, forsøker bedriften på en rekke ulike måter å forhindre at det blir opprettet avtale. Trusler om erstatningsansvar og en såkalt ”uravstemning” om tariffavtale, er eksempler på dette.

Etter en runde med mekling, må saken nå inn for Arbeidsretten fordi bedriften hevder at forbundet ikke har anledning til å streike for å få kravet om avtale innfridd.

Landsstyret krever at en protokoll undertegnet i en for klubben presset situasjon, ikke skal frata medlemmene rett til å kreve overenskomst.

Landsstyret har merket seg bedriftens press mot lokale tillitsvalgte og vil ikke akseptere at dette fortsetter.

Hele forbundet står bak medlemmene i ATEA og vil også, om nødvendig, bidra til å løse saken gjennom ulike former for sympatiaksjoner.

Uttalelsen i pdf.
 

Del: