Nei til løsarbeidersamfunnet

17.12.2014

Regjeringen foreslår å endre arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgiverne fritt skal kunne erstatte faste stillinger med midlertidig ansatte. Den vil åpne for midlertidig ansettelse på inntil ett år, og svekke det generelle forbudet mot midlertidige ansettelser. Regjeringen legger opp til at hver fjerde arbeidstaker skal være midlertidig ansatt.

- Forslagene fra Høyre/FrP-regjeringen vil svekke jobbtrygghet, arbeidshelse og innflytelse på jobben for hundretusener av arbeidstakere, mener forbundsleder Hans O. Felix.

Avvist forskning og motforestillinger

Så vel forskning som høringssvarene fra arbeidstakerorganisasjonene og fagtilsyn, avviser regjeringens påstand om at frislipp av midlertidige ansettelser vil føre til flere jobber eller som sysselsettingstiltak for arbeidssøkende. 

- En økning av omfanget av løsarbeidere vil snarere redusere enn øke antallet arbeidsplasser, og det vil bli langt flere arbeidstakere som blir utsatt for arbeidsledighet enn i dag.

Økt makt til arbeidsgiverne

Regjeringens siktemål er å styrke arbeidsgivernes makt og redusere kostnadene på arbeidskraft. 

- Forslagene er et målrettet angrep på arbeidstakerne og det organiserte arbeidslivet. Vi vil ikke sitte stille å se på at regjeringen fører en politikk som vil gi store samfunnsmessige konsekvenser. Et stort antall midlertidig ansatte vil gi synkende produktivitet, økt arbeidslivkriminalitet og en voksende gruppe arbeidstakere med løs tilknytning til arbeidslivet og betydelig støttebehov fra velferdsstaten.

- Vi vil delta aktivt i den politiske streike i slutten av januar. I tillegg vil vi markere uenighet med regjeringens forslag på alle nivåer i tiden framover, spesielt ved de neste valgene, understreker Felix.

Politisk streik

Landsstyret i EL & IT Forbundet støtter LO-sekretariatets vedtak om to timer politisk streik mot regjeringens forslag, og oppfordrer forbundets medlemmer og tillitsvalgte til å slutte opp om streiken.

Her kan du lese den enstemmige uttalelsen fra landsstyret.

Del: