Her finner du våre høringssvar innen utdanning, som sorterer under Kunnskapsdepartementet.

Høring om endringer i opplærlingslova om lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen (25. november 2019)

Høring om fritt skolevalg til videregående skole (25. november 2019)

Høring om endringer i friskoleloven. (18. november 2019)

Realkompetansevurdering for voksne på andre språk enn norsk og samisk (14. november 2019)

NOU 2019:12 - lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkuranseevne (23. september 2019)

NOU 2018:13 Voksne i grunnskole - og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget) (26. august 2019)

Høringsnotat til representantforslag dokument 8:129 S (2018-2019) om en bred kompetansereform for arbeidslivet (13. mai 2019)

Forslag til endringer i opplæringsloven bl.a. yrkesopplæringsnemnder (12. januar 2019)

Statsbudsjettet 2019 (Kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Prop. 1S (2018-2019)

Endringer i privatistordningen for programfag på yrkesfag (19. mar 2018)

Forslag om ny struktur i matematikk i videregående opplæring (16. mars 2018)

Forslag til endring i fellesfagene norsk og engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram (28/2 - 18)

Lovforslag om fagbrev på jobben (30/10 - 17)

Utkast til fagskolelov (25/9 - 17)

Forslag til endringer yrkesfaglig tilbudsstruktur (4/9 - 17)

Høringssvar om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på VG 2 (7/6 - 17)

Høringssvar fagbrev på jobb (5/5 - 17)

Endringer i opplæringsloven (desember -16)

Høring om livslang læring (24/10 - 16)

Krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser (august - 16)

Høringssvar om praksisbrevordningen (14/3 - 16)

Direktiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (10/2 - 16)

Avviste privatskolelov i høring (30/4 - 15)

Høringssvar om kvalifikasjonskrav for elektrikere (15/8 - 11)

Del: