Her finner du våre høringssvar innen temaet energi.

Konsekvensvurdering ved avslutningsplan for Statfjord A (23. oktober 2018)

Høring i energi- og miljøkomiteen vedr. Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019

Avvikling av de opprinnelige bore- og prosessplattformene på Valhall (18. september 2018)

Utbygging og drift av olje- og gassfunnet Brasse (13. september 2018)

Konsesjonssøknad om anlegg for kraft fra land til Johan Sverdrups fase 2 (23. april 2018)

Høringssvar - konsesjonssøknad fra Northconnect om å bygge sjøkabel mellom Norge og Storbritannia (10/4 -18)

Forslag til program for konsekvensutredning for Northern Lights (9. april 2018)

Forslag om endringer i beredskapsforskriften (20. mars 2018)

Konsekvensutredning for utbygging og drift av Novafeltet (2/3-18)

Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (1. mars 2018)

Innspill til NVEs forskriftsarbeid gjeldende selskapsmessig og funksjonelt skille (2/11-17)

Budsjetthøring i energi- og miljøkomiteen: nettleia må utjevnes (26/10-17)

Utbygging og drift av Snorre Expation Prosject, konsekvensutredning (2/10-17)

Forslag til blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde (14/3 -17)

Vinterpakken - høring av regelverksforslag fra EU-kommisjonen (13/3 -17)

Avslutning av Veslefrikkfeltet i Nordsjøen (2/3 - 17)

Forslag til endringar i vannressurslova og jordlova (7/2 - 17)

Prop. 98L Endringer i energiloven (15/4 - 16)

Endringer i energiloven § 4-2 (4/1 -16)

Nei til privatisering av utenlandskabler (15/12 - 15)

Endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille (27/5 - 15)

Energi Norge støtter Reiten-utvalget (1/10 - 14)

Høring: Positivt med felles sertifikatmarked (20/1 - 11)

Del: