Her finner du våre høringssvar innen temaet energi

Høring - endringer i energiloven §4-2 (utenlandskabler) (2.desember 2020)

Konsekvensutredning - Avvikling av Knarr gasseksportrørledning (24. februar 2020)

Høring om NorthConnect (13.02.2020)

Konsekvensutredning - Videreutvikling og drift av Hodfeltet (21. januar 2020)

Høring om utredning av virkemidler for utjevning av nettleie (8. januar 2020)

Høring - NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk (17. desember 2019)

Konsekvensutredning - avvikling av Knarr (9. desember 2019)

Konsekvensutredning for Heimdal hovedplattform, stigerørsplattform og kondensatrørledning - Avslutning av Heimdal (23. september 2019)

Nasjonal ramme for vindkraft på land (12. september 2019)

Forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning, avslutning av Heimdal-feltet og Heimdal riser plattform. (22. mars 2019)

Ordningen  med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm (21. desember 2018)

Forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke (20. desember 2018)

Konsekvensvurdering ved avslutningsplan for Statfjord A (23. oktober 2018)

Høring i energi- og miljøkomiteen vedr. Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019

Avvikling av de opprinnelige bore- og prosessplattformene på Valhall (18. september 2018)

Utbygging og drift av olje- og gassfunnet Brasse (13. september 2018)

Konsesjonssøknad om anlegg for kraft fra land til Johan Sverdrups fase 2 (23. april 2018)

Høringssvar - konsesjonssøknad fra Northconnect om å bygge sjøkabel mellom Norge og Storbritannia (10/4 -18)

Forslag til program for konsekvensutredning for Northern Lights (9. april 2018)

Forslag om endringer i beredskapsforskriften (20. mars 2018)

Konsekvensutredning for utbygging og drift av Novafeltet (2/3-18)

Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (1. mars 2018)

Innspill til NVEs forskriftsarbeid gjeldende selskapsmessig og funksjonelt skille (2/11-17)

Budsjetthøring i energi- og miljøkomiteen: nettleia må utjevnes (26/10-17)

Utbygging og drift av Snorre Expation Prosject, konsekvensutredning (2/10-17)

Forslag til blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde (14/3 -17)

Vinterpakken - høring av regelverksforslag fra EU-kommisjonen (13/3 -17)

Avslutning av Veslefrikkfeltet i Nordsjøen (2/3 - 17)

Forslag til endringar i vannressurslova og jordlova (7/2 - 17)

Prop. 98L Endringer i energiloven (15/4 - 16)

Endringer i energiloven § 4-2 (4/1 -16)

Nei til privatisering av utenlandskabler (15/12 - 15)

Endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille (27/5 - 15)

Energi Norge støtter Reiten-utvalget (1/10 - 14)

Høring: Positivt med felles sertifikatmarked (20/1 - 11)

Del: