Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Organisasjonsforholdet for disse arbeidstakere dekkes av Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og EL og IT Forbundet. Overenskomsten gjelder perioden 2016-2018.
120 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.