Kampanje for faste ansettelser

21.02.2019

Fra nyttår av trådte nye bestemmelser om innleie i kraft.

EL og IT Forbundets mål er å øke antallet faste ansatte og øke antallet læreplasser, i stedet for å dekke arbeidskraftsbehovet med innleie.

Forbundet har derfor satt i gang en kampanje for flere faste jobber, hvor våre klubber er en viktig part. For de nye bestemmelsene er en mulighet for klubbene til å snakke med bedriftsledelsen om bemanningssituasjonen. I et møte kan klubbene ta med seg noen konkrete spørsmål som: Trenger vi innleie? Hva med å øke antallet faste ansatte? Kan vi ta inn flere lærlinger i stedet?

Innleiehefter og presentasjoner

På hjemmesiden har distrikter, fagforeninger og klubber tilgang til informasjon, presentasjoner og ulike hefter om innleie. For å gjøre det enkelt, er det laget ett hefte om innleie for hver sektor i forbundet: Installasjon (LOK), energi og IKT. Heftene har også «huskeliste» for gjennomføring av møte med ledelsen.

Informasjon, presentasjoner og hefter finner dere på forbundets nettside.

Del: