Kampanje - orden på brakka!

02.03.2020

Alle som jobber på et anlegg eller en byggeplass har krav på skikkelige spise-, skifte- og sanitærforhold. Dette er regulert i Arbeidsplassforskriften. I tillegg gir noen tariffavtaler rettigheter utover forskriften.

Mange bedrifter er flinke, men vi vet også at altfor mange synder. Derfor krever vi bedre brakkeforhold.

Løpesedler og materiell

Løpeseddel (kvinners garderobeforhold) - kan bestilles fra W2P

Løpeseddel (generell om brakkeforhold) - - kan bestilles fra W2P

Bilde til sosiale medier

Kartlegging av brakkeforhold

Rapport: Kartlegging av brakkeforhold

Sjekkliste og rettigheter

Sjekkeliste for inspeksjon

Arbeidstilsynet: Krav til garderober på arbeidsplassen 

EL og IT Forbundet: Tariffavtaler og protokoller

Send oss bilder av brakkeforhold

Vi vil gjerne ha flere bilder som dokumenterer brakkeforhold. Det gjelder både gode og dårlig eksempler. Send til firmapost@elogit.no

Del: