Aktuelt

Filter
F.eks. 27/01/2020
F.eks. 27/01/2020
Organisasjon
12.12.2019

Medlemsrekord og mange nye avtaler!

Arbeidsliv
11.12.2019

EL og IT Forbundet støtter nytt forslag om opprydding i innleieregelverket

Organisasjon
10.12.2019

Ni hedersgaver ble delt ut i 2019 - disse fikk

Organisasjon
09.12.2019

Intervju med tillitsvalgt - Are

Organisasjon
06.12.2019

Vervekampanjen ga rekord – disse vant premier

Utdanning
06.12.2019

Fritt skolevalg er ikke fritt

Uttalelse
05.12.2019

EL og IT krever en kompetansereform med lønnskompensasjon

Uttalelse
05.12.2019

EL og IT går inn for et forbundsvist oppgjør i 2020

Uttalelse
04.12.2019

Uttalelse: Støtt våre finske kamerater – stopp streikebryteri

Klima/miljø
03.12.2019

Broen til framtiden 2020: Klimaløsning nedenfra for klimavalg 2021

Medlemsfordel
02.12.2019

Gode råd for å forebygge brann

Organisasjon
28.11.2019

Intervju med tillitsvalgt – Emma

Arbeidsliv
28.11.2019

Nye regler om varsling gjelder fra og med nyttår

Arbeidsliv
27.11.2019

Hva har du krav på om du jobber i jula?

Organisasjon
26.11.2019

Fafo-notat om vilkårene for tillitsvalgte  

Del: