Aktuelt

Filter
F.eks. 22/04/2019
F.eks. 22/04/2019
03.03.2010

Frokost om elever som slutter

Torsdag 4. mars er det Fafo-frokost med temaet frafall i videregående skolen. Bakgrunnen...
03.03.2010

David mot Goliat i arbeidslivet

Den enkelte arbeidstaker må ta støyten selv om det skal reises sak mot arbeidsgiver. Det...
03.03.2010

Anker allmenngjøringsdommen

NHO, Norsk Industri og verftene anker dommen i allmenngjøringssaken. De tre saksøkerne...
02.03.2010

Digitalt streikebryteri?

Det kan bli streik i Logica Oil & Gas fra 6. mars. EL & IT Forbundet frykter at...
02.03.2010

Bedre vilkår for kvinner

Over 100 kvinner fra fagforeninger i hele verden vil kreve bedre vilkår for yrkesaktive...
02.03.2010

Flest svensker jobber i Norge

Fire av ti virksomheter i offentlig sektor bruker arbeidskraft fra EU. I det private...
02.03.2010

Hafslund med miljøanlegg

1. mars åpner Hafslund et nytt anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel som...
02.03.2010

Relacom sier opp 300

Relacom sier opp 300 ansatte etter at Telenor la om til nytt kontraktssystem. De 300 er...
26.02.2010

800 mistet jobben i februar

NAV registrerte 800 nye arbeidsløse i februar. Innen bygg og anlegg synes veksten å flate...
25.02.2010

Debattmøte på nett om høyere utdanning

LO inviterer til debattmøte om Handlingsromsutvalgets innstilling fredag 26. februar kl...
25.02.2010

Solidaritetskampanje for burmesere

Bruk to minutter på å handle nå! Delta i solidaritetskampanjen for sikkerheten til...
25.02.2010

IA-satsing i LO

LO satser hardt på arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA). I dag svarer LO-seretær...
25.02.2010

Kvinnedagen 2010:Ei lønn å leve av!

LO markerer også i år FNs internasjonale Kvinnedag 8. mars. Hovedtema for 2010 blir: Ei...
24.02.2010

Enighet om ny IA-avtale

Regjeringen og partene i arbeidslivet en enige om en ny IA-avtale for perioden 2010-2013...
24.02.2010

Den spanske borgerkrigen på Sørmarka

Den spanske borgerkrigen er tema på Sørmarkakvelden 9. mars. Forfatterne Jo Stein Moen og...

Del: