Aktuelt

Filter
F.eks. 27/01/2020
F.eks. 27/01/2020
Organisasjon
12.12.2019

Medlemsrekord og mange nye avtaler!

Arbeidsliv
11.12.2019

EL og IT Forbundet støtter nytt forslag om opprydding i innleieregelverket

Organisasjon
10.12.2019

Ni hedersgaver ble delt ut i 2019 - disse fikk

Organisasjon
09.12.2019

Intervju med tillitsvalgt - Are

Utdanning
06.12.2019

Fritt skolevalg er ikke fritt

Organisasjon
06.12.2019

Vervekampanjen ga rekord – disse vant premier

Uttalelse
05.12.2019

EL og IT krever en kompetansereform med lønnskompensasjon

Uttalelse
05.12.2019

EL og IT går inn for et forbundsvist oppgjør i 2020

Uttalelse
04.12.2019

Uttalelse: Støtt våre finske kamerater – stopp streikebryteri

Klima/miljø
03.12.2019

Broen til framtiden 2020: Klimaløsning nedenfra for klimavalg 2021

Medlemsfordel
02.12.2019

Gode råd for å forebygge brann

Organisasjon
28.11.2019

Intervju med tillitsvalgt – Emma

Arbeidsliv
28.11.2019

Nye regler om varsling gjelder fra og med nyttår

Arbeidsliv
27.11.2019

Hva har du krav på om du jobber i jula?

Organisasjon
26.11.2019

Fafo-notat om vilkårene for tillitsvalgte  

Del: