"Vi som elektrifiserer Norge" – tilbyr åtte nye gratis kurs!

09.06.2020

Bransjeprogrammet tilbyr nå kurs innenfor elektro, automasjon, fornybar- og kraftnæringen. Sjekk kursene og hvordan du kan melde deg på her.

Norge elektrifiseres og etterspørselen etter løsninger som gjør det mulig å benytte mer fornybar kraft vil bare øke i framtiden. Samtidig stiller den raske teknologiske utviklingen stadig nye krav til kunnskap og kompetansen hos dem som skal gjøre jobben.

Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge» utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid.

Programmet skal gi flere muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. I tillegg skal bransjeprogrammet bidra til at arbeidstakere som har havnet utenfor arbeidslivet som følge av COVID-19 krisen får muligheten til å ta heve kompetansen mens de er i permitterte.

Nå er de åtte første kursene for fagarbeidere klare. Dette er seks kurs innenfor elektro og to kurs innenfor kraftnæringa.  Felles for dem alle er at undervisningen som rene nettsamlinger med bruk av videokonferanseplattform med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Det er partene på bedriften som bestemmer hvor mange og hvem som får delta (se hvert kurs for lenke til påmelding)

Energiovervåkning og styring (2,5 studiepoeng)

Hensikt 

Kurset skal gi en innføring i hvordan en kan overvåke og styre energien i en bygning. 

Målgruppe 

Fagarbeidere i installasjonsbransjen.  

Forkunnskaper - opptakskrav 

Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker).  

Kunnskap:

•    Har kunnskap om instrumentering – sensorer – måleteknikk innen bygninger
•    Har kunnskap om styring og regulering av ventilasjonsanlegg
•    Har kunnskap om styring og regulering av vannbårenvarme
•    Har kunnskap om styring og regulering av inneklima

Ferdigheter:

•    Kan gjøre rede for bruk av instrumentering innen bygningsautomatisering
•    Kan gjøre rede for valg av hensiktsmessig styring og styringsstrategier inn Bygnings-automatisering
•    Kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor dette emne

Generell kompetanse:

•    Kan utvikle egne styring- og regulerings-strategier
•    Kan programmere og idriftsette styringer og reguleringer for optimale løsninger innen
       bygningsautomatisering 

Metode 

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av videokonferanseplattformen Zoom og læringsplattformen Moodle.
Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. Deltakerne får en formativ vurdering og det blir gitt en endelig karakter ut fra sluttkompetansen.
Det er ingen eksamen, men dere får en sluttvurdering med karakterskala: A – F
A er beste karakter og F er ikke bestått.

•    Nettbasert opplæring om energiovervåkning og styring
•    30 timer undervisning dagtid (med lønn).
•    En dag per uke.
•    Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

PÅMELDING HER

Kurset leveres av Fagskulen i Sogn- og Fjordane og Nordland fagskole. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».
Opplæringen kan starte i uke 26, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter.
Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Arbeidsgiver betaler lønn for disse timene. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser. 
Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.

§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.
Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig. 

Solcelleinstallasjoner (2,5 studiepoeng)

Hensikt

Kurset skal gi en innføring i solceller, alternativ energi og det grønne skiftet, samt regelverk for installasjoner, energiberegning og støtteordninger.

Målgruppe 

Fagarbeidere i installasjonsbransjen.  

Forkunnskaper - opptakskrav 

Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker, serviceelektronikerfaget, dataelektronikerfaget).  

Kunnskap:

•    Har kunnskap om oppbygging og virkemåter til solceller
•    Har kunnskap om byggtekniske regelverk og forhåndsregler ved solcelleinstallasjoner 
•    Har kunnskap om elsikkerhet ved solcelleinstallasjoner
•    Har kunnskap om alternativ energi – det grønne skifte

Ferdigheter:

•    Kan gjøre rede for bruk av solcelleløsninger
•    Kan gjøre rede for NVE plusskundeordning og Enovas støtteordninger
•    Kan gjøre rede for energibudsjett i bygninger med solcelleinstallasjoner
•    Kan gjøre rede for hvordan men kan bidra til det grønne skiftet

Generell kompetanse:

•    Kan utføre solcelleinstallasjoner i bygninger

Metode 

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av videokonferanseplattformen Zoom og læringsplattformen Moodle.
Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. Deltakerne får en formativ vurdering og det blir gitt en endelig karakter ut fra sluttkompetansen.
Det er ingen eksamen, men dere får en sluttvurdering med karakterskala: A – F
A er beste karakter og F er ikke bestått.

•    Nettbasert opplæring om Solcelleinstallasjoner
•    30 timer undervisning dagtid (med lønn).
•    En dag per uke.
•    Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

PÅMELDING HER

Kurset leveres av Fagskulen i Sogn- og Fjordane og Nordland fagskole. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».
Opplæringen kan starte i uke 26, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter.
Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Arbeidsgiver betaler lønn for disse timene. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser. 
Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.

§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.
Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig. 

KNX (2,5 studiepoeng)

Hensikt 

Kurset skal gi en innføring i programmering av KNX, feilsøking på KNX-anlegg. I tillegg skal deltakerne kunne innhente og benytte relevant informasjon fra ulike kilder.

Målgruppe 

Fagarbeidere i installasjonsbransjen.  

Forkunnskaper - opptakskrav 

Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker).  

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

•    Oppbygging av et KNX-anlegg
•    Programmering med ETS
•    KNX-standarden
•    KNX-bus
I tillegg skal deltakerne ha innsikt om ulike KNX-komponenter.

Etter kurset skal deltakerne kunne:

•    Planlegge, installere, programmere, sette i drift og dokumentere en installasjon med KNX.
•    Finne informasjon som er nødvendig for planlegging og programmering av et KNX- anlegg.
•    Tilpasse en installasjon til kundens ønske
•    Finne riktig teknikk og verktøy for å søke etter og finne feil på en KNX-installasjon.

Metode 

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas. 
Det blir praktiske øvinger i programmering av KNX, undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

•    Nettbasert opplæring i KNX
•    30 timer undervisning dagtid (med lønn).
•    En dag per uke.
•    Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

PÅMELDING HER

Kurset leveres av Fagskolen i Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».
Opplæringen kan starte i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter.
Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Arbeidsgiver betaler lønn for disse timene. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser. 

Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.
Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig. 

Innføring i simulering av energiforbruk i bygg (2,5 studiepoeng)

Hensikt 

Kurset skal gi en innføring i hvordan en simulering av energiforbruk i bygg kan gjøres gjennom programvaren Simien. Kurset vil også gi opplæring i nødvendig bygningsfysikk for å kunne forstå og gjennomføre en simulering.

Målgruppe 

Fagarbeidere i installasjonsbransjen.  

Forkunnskaper - opptakskrav 

Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker).  

Kunnskap:

•    Har kunnskap om energiflyten i bygg (tette bygg, kullebuer med mer)
•    Har kunnskap om energivurdering og energimerking av bygg og om myndighetenes krav
til energibruk i bygg

Ferdigheter:

•    Kan gjøre rede for valg og bruk av tekniske løsninger i samsvar med miljø, operasjonelle
krav og funksjon 
•    Kan kartlegge en situasjon i et bygg relatert til energibruk og funksjoner for å identifisere behov for teoretiske og praktiske problemstillinger 
•    Kan finne og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet energidesign 

Generell kompetanse: 

•    Kan planlegge i et energidesign for å avdekke bygningens teoretiske og faktiske energibruk 

Metode 

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av videokonferanseplattformen Zoom og læringsplattformen Moodle.
Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. Deltakerne får en formativ vurdering og det blir gitt en endelig karakter ut fra sluttkompetansen.
Det er ingen eksamen, men dere får en sluttvurdering med karakterskala: A – F
A er beste karakter og F er ikke bestått.

•    Nettbasert opplæring om simulering av energibruk i bygg.
•    30 timer undervisning dagtid (med lønn).
•    En dag per uke.
•    Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

PÅMELDING

Kurset leveres av Fagskulen i Sogn- og Fjordane og Nordland fagskole. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».
Opplæringen kan starte i uke 26, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter.
Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Arbeidsgiver betaler lønn for disse timene. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser. 
Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.

§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.
Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig. 

Lading av bil og båt (2,5 studiepoeng)

Hensikt 

Kurset skal gi en innføring i gjeldene regler og normer for lading av kjøretøy, prosjektering av store ladeanlegg  og styring av disse.

Målgruppe 

Fagarbeidere i installasjonsbransjen.  

Forkunnskaper - opptakskrav 

Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker).  

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:
•    Byggeteknisk regelverk
•    Elsikkerhet ved store ladeanlegg
•    Dimensjonering og forvaltning av effekt ved store ladeanlegg.
•    Batteribank i ladeanlegg
•    Smart styring av effekt
•    Økonomi i ladeanlegg og praktiske løsninger
•    Dokumentasjon av anlegg
•    Enova sine støtteordninger og kommunale ordninger
•    Alternative energikilder i ladeanlegg

Metode 

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas. 
Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

•    Nettbasert opplæring om lading av bil og båt.
•    30 timer undervisning dagtid (med lønn).
•    En dag per uke.
•    Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

PÅMELDING HER​ 

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen i Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».
Opplæringen kan starte i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter.
Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Arbeidsgiver betaler lønn for disse timene. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser. 
Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.
§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.
Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig. 

IoT- Internett of Things (2,5 studiepoeng)

Hensikt 

Kurset skal gi en innføring i bruk av IoT – Internett of Things.

Målgruppe 

Fagarbeidere i installasjonsbransjen.  

Forkunnskaper - opptakskrav 

Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker).  

Etter kurset skal deltaker:
•    Ha kunnskap om måleteknikk
•    Ha kunnskap om «fra sensor til Web»
•    Ha kunnskap om I/0 både digital og analog
•    Ha innsikt i mikroprosessor (Arduino)
•    Kunne anvende mikroprosessor
•    Kunne anvende Modbus protokoll
•    Kunne anvende OPC DA/UA
•    Kunne arbeide kreativt med IoT

Metode 

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas. 
Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

•    Nettbasert opplæring om Iot – Internett of Things.
•    30 timer undervisning dagtid (med lønn).
•    En dag per uke.
•    Inntil 20 timer egeninnsats (uten lønn).

PÅMELDING HER

Kurset leveres av Fagskolen i Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».
Opplæringen kan starte i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter.
Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer. Arbeidsgiver betaler lønn for disse timene. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid (uten lønn) til etterarbeid/forberedelser. 
Undervisningen kjøres fra kl 12.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.
§5 i Landsoverenskomsten for Elektrofag legges til grunn for samarbeid om kompetanseutvikling på bedriften. Det betyr at partene på bedriften sammen gjennom opplæringsutvalget bestemmer hvem og hvor mange som får delta.
Permitterte arbeidstakere kan selvfølgelig delta på kurset. Men dette forutsetter avtale med arbeidsgiver om at vedkommende får fullføre kurset hvis permitteringsperioden avsluttes før kurset er ferdig. 

Vedlikehold og feilsøking (5 studiepoeng)

  • Vedlikeholdsstrategi knyttet til produksjon og distribusjon av elektrisk kraft
  • Innsikt i vedlikehold av transformator i distribusjonsnettet
  • Kunnskap om måling og vurdering av spenningskvalitet i distribusjonsnettet
  • Kunnskap om isolasjonsmåling og isolasjonsovervåking av LS nettet

PÅMELDING HER

Påmelding vil skje fortløpende til kursene er fulle, og oppstartsmøte blir før sommeren. Les mer på nettsidene til Fagskolen Vestfold og Telemark.

Kvalitetsledelse (5 studiepoeng)

  • Faglig ledelse
  • Kreativitet og innovasjon
  • Prosjektledelse
  • Lean
  • Kvalitetsledelse

PÅMELDING HER

Påmelding vil skje fortløpende til kursene er fulle, og oppstartsmøte blir før sommeren. Les mer på nettsidene til Fagskolen Vestfold og Telemark.

Del: