- Vi gleder oss til LO-kongressen!

Av: Informasjonsavdelingen
04.05.2017

Det sier forbundets delegater (bildet, på bildet også fylkesdelegatene Atle Rasmussen og Per Harald Refsdal), som i fem dager fra 8. til 12. mai skal diskutere og vedta forslag til handlingsprogram, vedtekter, organisasjon og uttalelser. Forbundets 11 delegater er valgt av landsstyret og er en bredt sammensatt delegasjon med ulike hjertesaker. Felles er at de har retningslinjer fra forbundets vedtatte politikk gjennom de to siste årene som grunnlag for avstemninger og innlegg fra talerstolen.

Krevende og spennende

- Vi vet det blir krevende og lange dager, men det er både viktig og lærerikt å bidra til å forme LOs utvikling og politikk for de fire kommende år, sier Venke Heimdal og Svein Davidsen, som har flere kongresser bak seg.

Esben Smistad skal være delegat i sin første kongress og er spent foran åpningen førstkommende mandag.

- Jeg gleder meg til gode debatter og sene kveldstimer og håper vi klarer å påvirke salen for å få gjennomslag for våre saker, sier tillitsvalgt Esben Smistad.

Viktige saker

Forbundsleder Jan Olav Andersen mener det er spesielt to saker som EL og IT-delegasjonen kommer til å arbeide mye med på årets kongress:

- Pensjon er viktig for våre medlemmer og debatten bør munne ut i en omforent enighet, slik at alle får en god pensjon å leve av. Et annet tema er bemanningsbransjen plass i norsk arbeidsliv.Kongressen må fatte vedtak som gjør at vi kan opprettholder et seriøst arbeidsliv og hindre sosial dumping. EØS er en naturlig del av dette bildet.

Som medlem kan du følge debatten via nett-TV.

Lenke til kongressdokumentene.

Lenke til dagsprogrammet.

Delegatene ble valgt av landsstyret i desember 2016

Bjørn Fornes, leder Forhandlingsavdelingen, forbundsstyret

Monica Derbakk, leder Utviklingsavdelingen, forbundsstyret

Odd-Helge Reppe, hovedkasserer, forbundsstyret

Vidar Hennum, nestleder, forbundsstyret

Bjørn Tore Fremgården, forbundsstyret

Svenn Åge Johnsen, forbundsstyret

Bjørnar Dahle, forbundsstyret

Venke Marie Heimdal, forbundsstyret

Markus Hansen, forbundsstyret

Kristine Wendt, ungdomsrepresentant, forbundsstyret

Esben Smistad, landsstyret

I tillegg kommer forbundsleder Jan Olav Andersen som medlem av LO-sekretariatet.

LO har en egen oversikt over delegater på sin kongresside.

EL og IT Forbundet er aktive, også i LOs fylkesorganisasjon rundt i landet. Hele seks delegater er valgt fra LOs fylkesorganisasjon og det er det høyeste antall noen gang.

Per Harald Refsdal, EL og IT Forbundet, Akershus

Steinar Rasmussen, leder av LO Aust-Agder

Atle Rasmussen, leder Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland

Bjørg Anne Hafsås, EL og IT Forbundet, Møre og Romsdal

Alf Roar Slind, leder LO i Selbu og Tydal

Hilmar Olsen, EL og IT Forbundet, Nordland

Redaksjonskomiteene går gjennom alle forslagene som fremmes under debatten. I disse komiteene sitterd som regel forbundsledere og topptillitsvalgte.

Valgkomiteen: Nestleder Vidar Hennum

Redaksjonskomité 1, handlingsprogrammet kap. 2, 4 og 7 samt diverse uttalelser: Forbundsleder Jan Olav Andersen

Redaksjonskomité 2, handlingsprogrammet kap. 3, 5 og 6 samt diverse uttalelser: Forhandlingsleder Bjørn Fornes

LO-kongressen er LOs øverste organ og holdes hvert 4. år. Årets kongress er den 34. ordinære siden LO ble stiftet i 1899.

Delegatene skal vedta hvordan LOs skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og hva slags politikk LO skal føre. Kongressen velger også LO-leder og resten av LOs ledelse.

26 forbund er representert

315 delegater har stemmerett.

260 delegater er valgt av forbundene, basert på antall medlemmer i det enkelte forbund

Kjønnsfordeling per 27. april (endret fram til 3. mai): 140 kvinner og 159 menn.

Yngste deltaker er 21 år, den eldste er 76 år. Gjennomsnittsalder er 51 år.

40 velges av LOs fylkesorganisasjon, basert på medlemstall.

15 faste medlemmer av sekretariatet møter, med stemmerett.

Kjønnsfordeling 140 kvinner.
159 menn
Yngste deltaker:         21 år
Eldste deltaker:          76 år
Gjennomsnittsalder 51 år

Det er sendt inn 1 800 forslag fra forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd.

Dette må du vite om LO-kongressen.http://frifagbevegelse.no/lokongressen/dette-ma-du-vite-om-lokongressen-6.158.455673.be040264f7

Del: