Vi delte ut millioner til videreutdanning

16.01.2020

I fjor mottok EL og IT-medlemmer 7,5 millioner kroner i støtte til etter- og videreutdanning.

592 EL og IT-medlemmer bruker sine medlemsfordeler når det gjelder ulike stipendordninger til etter- og videreutdanning (EVU), hovedsaklig til å gå fagskoler.

Viktig med et godt tilbud til våre medlemmene

For enkelte kan EVU være helt nødvendig for å stå i arbeid, mens det for andre kan handle om nye karrieremuligheter eller å stå sterkere i lønnsforhandlinger. Uavhengig av motivasjonen bak ønske om etter- og videreutdanning, så er det viktig for EL og IT Forbundet og LO at tilbudet er godt. Derfor har vi utviklet en rekke forskjellige ordninger som hvert år deler ut millioner av kroner i stipend til våre medlemmer.

Etter- og videreutdanning er i det hele svært viktig for både bedrifter, samfunnet og for den enkelte arbeidstaker. Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett til såkalt utdanningspermisjon (under visse vilkår), ifølge Arbeidsmiljøloven.

Les mer om søknadsfrister og muligheter for å motta støtte.

 

Støtte til videre- og etterutdanning

  • Omfatter medlemmer i privat sektor, og bevilger stipend til helårsutdanning, kortere kurs, til praksiskandidat etter § 3,5 og støtte til lese- og skriveopplæring med datatekniske hjelpemidler.
  • Også våre medlemmer på KS Bedrift Energiavtalen har rettigheter i dette fondet.
  • I 2019 ble det delt ut nær 22 millioner kroner til 2 216 LO-medlemmer etter søknad
  • 420 EL og IT-medlemmer ble støttet med 3 726 600 kroner til ulike utdanninger og kurs – hovedsakelig til fagskole.
  • LOK-fondet omfatter medlemmer som har Landsoverenskomsten for elektrofagene som tariffavtale.
  • Det gis i hovedsak støtte til oppfriskningskurs for elektrikere og telekommunikasjonsmontører, samt teknisk fagskole.
  • Fondet bevilget 3,8 millioner kroner til 166 medlemmer i 2019.
  • Omfatter medlemmer i offentlig sektor, samt medlemmer innenfor Spekter-området
  • Beregnet for 2018/2019 er seks medlemmer innvilget til sammen 32 000 kroner i støtte til høyskole og annen etter- og videreutdanning.

Del: