Våre medlemmer vil ha trygghet i arbeidslivet

Av: Informasjonsavdelingen
18.04.2017

EL og IT Forbundets medlemmer, som resten av LOs medlemmer, ønsker faste stillinger, heltidsstillinger og kamp mot arbeidsledighet og sosial dumping.

Det viser resultatet av LOs medlemsdebatt i forkant av kongressen. Tor-Arne Solbakken, LOs 1. nestleder, oppsummerte debatten på dagens representantskapsmøte.

Han mener at kravet fra nær 100 000 LO-medlemmer om arbeid til alle og faste, trygge jobber er et kraftig varsko til regjeringspartienes sviktende politikk for arbeidslivet og de endringene av arbeidsmiljøloven som er gjennomført.

- Det har ikke blitt flere jobber av regjeringens politikk, men mange jobber har blitt midlertidige! sa Solbakken.

Fem på topp-ønsker fra EL og IT

  • Bekjempe arbeidsløsheten
  • Ja til faste stillinger
  • Rett til heltidsstillinger
  • Full lønn under sykdom
  • Kjempe mot sosial dumping

Fem på topp-ønsker totalt fra LOs medlemmer

  • Ja til faste stillinger
  • Bekjemp arbeidsløsheten
  • Full lønn under sykdom
  • Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn
  • Fri tannbehandling for flere

Neste trinn

Medlemsdebatten er eget tema på kongressen under dagsordens punkt 7 om den faglige og politiske situasjonen. Kongressen inviteres til å gi LO-sekretariatet fullmakt til å utforme spørsmål til de politiske partiene i forkant av storingsvalget i september.

Mellomoppgjøret og nye medlemmer

Representantskapet godkjente mellomoppgjøret og hilste Norsk Sjøoffisersforbund med sine 7 400 medlemmer velkommen som LOs 26. forbund.

Del: