Utvidet dekning og bedre vilkår for LOfavør Advokatforsikring

06.07.2017

Saker om ekspropriasjon kommer inn som en forbedring av advokatforsikringen. Det samme gjelder bistand for å klage på kommunale vedtak om avslag på byggesøknad. Andre forbedringer er uenigheter i et sameie, eierseksjon eller borettslag. Vilkårene innebærer også en utvidelse på ulike rettigheter over eiendom.

Utvidede dekningsområder og nye vilkår

  • hevd
  • ekspropriasjon
  • forkjøpsrett
  • båtplasser i fellesområde
  • allemannsrett
  • rettsvernsspørsmål

Dekning både ved råd og rettssak

I forbindelse med digitaliseringen av juridiske avtaler utvides antall områder som dekkes ved konflikt. Tanken er at alle rettsområder forsikringen omfatter, skal være dekket både når medlemmene trenger rådgivning, og hjelp i retten.

Digitalisering og Min Side

Nå lanseres også en digital avtaleløsning for medlemmer med LOfavør advokatforsikring. Det tar for eksempel bare ti minutter å lage en fullverdig samboeravtale. På Min Side hos Help kan medlemmene sjekke status i saker, og både lage og lagre egne juridiske dokumenter.

Prisendring

  • Prisen på LOfavør Advokatforsikring individuell (uten kollektiv avtale) økes fra 149 til 154 kroner per medlem per måned.
  • Prisen på LOfavør Advokatforsikring for grupper i forbund holdes uendret: 80 kroner per medlem per måned.

Nye vilkår gjeldende fra 1.  januar 2018 for individuelle avtaler

Del: