Uravstemning tariffoppgjøret 2018 område 11 – LO Stat/Spekter

20.12.2018

Fredag 21. desember klokka 09:00 starter uravstemningen om årets tariffoppgjør for virksomheter som allerede er plassert eller er tenkt plassert i det nye område 11 Spekter/LO Stat.

For EL og IT Forbundet dreier dette seg om medlemmer i Sykehuspartner HF, Helse Nord IKT HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

Uravstemningen er digital og stenger mandag 14. januar klokka 16:00.

Medlemmer i disse virksomhetene har måttet vente svært lenge på et forhandlingsresultat. Nå er partene enige om endringer i eksisterende B-deler og opprettelse av nye B-del avtaler og økonomiske tillegg på avtalene.

Det er ett unntak: Når det gjelder Helse Vest IKT AS så er partene fortsatt ikke enige. Her blir det nye forhandlinger i januar.

Medlemmer kan avgi stemmer via mobil og på Min side. EL og IT Forbundet anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

- EL og IT Forbundets distrikter må være OBS på at det kan komme henvendelser fra medlemmer første uka i januar dersom det oppstår problemer med gjennomføringen av uravstemningen, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

 

Del: