Tariffoppgjøret 2018

06.03.2018

Avtaleområde (motpart)

Oppstart

Frist /annet

LO/NHO-området

12. mars

Ja-flertall i uravstemningen

Hovedavtalen Staten

 5. april

Mekling pågår. Frist 23.mai.

Spekter-området

10.april

Enighet oppnådd (11/4).

LO-kommune (HTA KS)

11.april

Enighet oppnådd  (30/4).

Uravstemningsresultatet kommer 23/5.

Spekter Helse

Etter HTA

 

Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk (Virke)

20.april

Enighet. Uravstemningen er åpen, gjennomføres digitalt og stenger 29. mai klokka 12.

Hovedtariffavtalen konkurranseutsatte
bedrifter (KS Bedrift)

8.mai

Enighet.

Fristen for uravstemning 5. juni.

Energiavtalen KS Bedrift

29.mai

Frist for enighet er 30.mai

 

SAMFO-overenskomsten (SAMFO)

7.mai

Enighet.

Ute til uravstemning.

Informasjon om offentlig tjenestepensjon

Del: