Tariff 2019: Vi krever økt kjøpekraft og rettferdig fordeling

Av: Informasjonsavdelingen/Foto: LO
19.02.2019

LOs representantskap vedtok tirsdag grunnlaget for kravene til årets lønnsoppgjør. Dette ble gjort ved å vedta en tariffpolitisk uttalelse.

Jan Olav Andersen, leder for EL og IT Forbundet, synes uttalelsen er god.

- Vi krever økt kjøpekraft for alle og en rettferdig fordeling. Det må bety en vesentlig høyere ramme enn vi har sett de siste årene, og det krever solide sentrale lønnstillegg, sier Andersen.

Uttalelsen fra LO krever økt kjøpekraft til alle, og understreker at kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene. Les hele uttalelsen her.

Datoer for noen av våre områder

Lønnsoppgjøret starter med tarifforhandlinger mellom LO og NHO den 13. mars. Frist for enighet er 14. mars. En eventuell mekling gjennomføres 30. – 31. mars. En eventuell konflikt trer i kraft mandag 1. april.

Spekters A-delsforhandlinger er fastsatt til 2. april, forutsatt enighet i LO/NHO-oppgjøret.

KS Bedrift har forhandlinger 20. – 21. mai med frist 21. mai kl. 24:00 for Energiavtale I og II.

Hovedtariffavtalen KS for konkurranseutsatte bedrifter er 14. – 15. mai, med frist 15. mai kl. 24:00.

Fortsetter utredning om ny AFP

Utredningen mellom LO og NHO har tatt lenger tid enn planlagt. Det tas derfor sikte på å legge fram en felles utredning høsten 2019, i god tid før oppgjøret i 2020.

Del: