Tariff 2018: Finn ditt oppgjør

29.06.2018

Avtaleområde (motpart)

Oppstart

Frist /annet

LO/NHO-området

12. mars

Ja-flertall i uravstemningen

Hovedavtalen Staten

 5. april

Ja-flertall i uravstemning

Spekter-området

10.april

Enighet oppnådd i A-del (11/4). De ulike områdene blir ferdig utover sommeren.

LO-kommune (HTA KS)

11.april

Enighet oppnådd  (30/4).

Spekter Helse

Etter HTA

Enighet 15. mai. Uravstemning gjennomført med klart ja.
 

Overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk (Virke)

20.april

Enighet.
Ja i uravstemning.

Hovedtariffavtalen konkurranseutsatte
bedrifter (KS Bedrift)

8.mai

Enighet.

Ja i uravstemningen.

Energiavtalen KS Bedrift

29.mai

Ja i uravstemning.

SAMFO-overenskomsten (SAMFO)

7.mai

Oppgjøret er godkjent gjennom uravstemning.

Informasjon om offentlig tjenestepensjon

Del: