- Tar vanskelighetene på alvor

15.04.2010

Onsdag 14. april var klubblederne fra de tre entreprenørselskapene som er berørt av Telenors omlegging av kontraktsystemet, samlet til fellesmøte i forbundet. De tre klubbene står overfor mange nye problemstillinger.

Telenor har vedtatt å tildele femårs-kontrakter til entreprenører basert på geografisk inndeling - per fylke. Det er Relacom, Sønnico og Eltel Networks som gjennom investeringer og kompetanseheving har kvalifisert seg til oppgaven som Telenors underleverandør. Etter Telenors nye plan forbereder de tre selskapene seg på kaotiske omstillinger.

De tillitsvalgte i de tre bedriftene regnet i februar med at 600 ansatte i Relacom, Sønnico og Eltel Networks mister jobben med den nye kontraktmodellen.

Onsdag 14. april avholdt forbundet et fellesmøte med tillitsvalgte fra klubbene i entreprenørselskapene Relacom, Sønnico og Eltel Networks, som er berørt av Telenors omlegging av system for tildeling av arbeid. På møtet deltok også to av LOs advokater.

Mange problemstillinger ble gjennomgått - både i tilknytning til prosessen som helhet og generelle spørsmål vedrørende virksomhetenes saksbehandling ved oppsigelser, ansiennitet, lønnsspørsmål osv.

- De vanskelighetene som medlemmer og tillitsvalgte står overfor i disse bedriftene tar vi veldig alvorlig, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Flere fagforeninger og distrikt er involvert i arbeidet og på forbundskontoret er det forbundssekretærene Jan Aasarmoen og Reidun Wahl som hittil har håndtert sakene.

Del: