Stor medlemsvekst og 52 nye tariffavtaler hittil i år

03.10.2018

EL og IT Forbundet har så langt i år fått 2 500 nye medlemmer og tariffavtale i 52 nye bedrifter.

Vi vervet 163 nye medlemmer i løpet av EL og IT-uka. Det er mer enn 100 flere enn på en gjennomsnittlig uke, og 50 flere enn vår forrige ukesrekord i år.

Vidar Hennum, forbundets nestleder, gir stor honnør til medlemmer og tillitsvalgte som har sørget for den gode veksten.

- Verving og nye overenskomster er noe av det viktigste vi gjør for å ivareta våre medlemmer. Forbundets gjennomslagskraft øker jo flere medlemmer og avtaler vi har, sier Hennum.

Viktig medlemsfordel

Gjennom tariffavtaler og hovedavtaler får våre medlemmer rettigheter som er bedre enn det lovverket sikrer. Det gjelder blant annet retten til å forhandle om lønn, 37,5 timers arbeidsuke, kompetanseutvikling, ekstra ferie og avtalefestet pensjon fra 62 år.

EL og IT Forbundet har per 1. oktober 38 535 medlemmer.

Del: