Sterke reaksjoner på nedlegging av kystradiostasjoner

Av: Informasjonsavdelingen
06.04.2017

Telenor legger ned kystradiostasjonene i Vardø, Florø og Tjøme fra 1. januar 2018. Kystradiostasjonene er bemannet med personell som er trent i å bistå både fritids- og yrkesbåter i nød - og assistansesituasjoner. De er en viktig del av redningstjenesten i Norge, og er bindeleddet mellom fartøyet i nød og Hovedredningssentralen. Stasjonene er bemannet døgn rundt, hele året.

Reaksjonene på nedleggingen av de tre stasjonene er sterke, også fra EL og IT Forbundets hovedtillitsvalgt i Telenor. Bekymringen gjelder spesielt tap av viktig lokalkunnskap og dermed redusert sikkerhet til sjøs og langs kysten. Fagforeningen i Telenor motsetter seg nedleggelsene.

Beskjeden fra Telenor har opprørt både kystbefolkningen og lokal- og stortingspolitikere. Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, er blant dem som mener nedleggingen får konsekvenser for sikkerheten.

Nedleggingen berører 22 fast ansatte og 2 midlertidig ansatte ved de tre stasjonene. De to gjenværende stasjonene i Bodø og Rogaland skal få flere tolv nye stillinger og de som mister jobber i Vardø, Florø og Tjøme tilbys de ledige stillingene.

Årsaken til  nedleggingen er modernisering og digitalisering av tjenesten.

Del: