Rustningskappløp på internett

01.02.2010

Nettsikkerhetsselskapet mener trusselbildet på internett har endret seg. Før var spionasje og angrep mot myndighetenes nettsteder de største truslene. Nå rettes økende oppmerksomhet mot kommersielle virksomheter på internett, skriver siste.no.

McAfee mener USA, Kina, Russland, Israel og Frankrike er land som har utviklet våpen som kan brukes til internettkrig. Dessverre er det mange land hvor myndigheter er trege i arbeidet med å få private bedrifter til å beskytte seg mot slike hackerangrep.

Nasjonalstater og kriminelle organisasjoner involverer seg i virksomhet som har til hensikt å stjele hemmeligheter og sørge for driftsavbrudd, og den private sektoren blir i økende grad fanget i kryssilden, skriver siste.no

Del: