Rikslønnsnemndas kjennelse er klar

07.11.2019

EL og IT Forbundet er meget fornøyd med at vi har fått gjennomslag for hovedkravet om å fjerne grensa på 20 prosent stilling for innmelding i pensjonsordningen. Et stort antall LO medlemmer er berørt – mange unge kvinner som er lavtlønte i utgangspunktet.

- For den enkelte betyr dette en bedre alderspensjon, men ikke minst også sikring ved uførhet og dødsfall, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Fra kjennelsen:

1. Nedenstående tekst tas inn i overenskomst Al punkt 9 avslutningsvis:

Fra 01.01.2020 skal pensjonsordningen omfatte alle tilsatte (faste og midlertidige) og fra første arbeidede time. Fast ansatte arbeidstakere meldes inn i pensjonsordningen den dagen de begynner i den faste stillingen.

2. Generelle tillegg

Alle medlemmer i stillingsgruppe 1, 2 og 3 gis et generelt tillegg på kr 7 000. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Alle medlemmer i stillingsgruppe 4 og 5, og alle medlemmer i unormerte stillinger gis et generelt tillegg på 2,1 %.

Alle medlemmer i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

Alle medlemmer i lederstilling med økonomi-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).

De generelle tilleggene gis med virkning fra 1. august 2019.

- Vi har imidlertid ikke fått gjennomslag for særskilt tillegg ved Sykehuset Vestfold HF, sier Wahl.

Dette betyr at tariffoppgjøret for 2019 for våre medlemmer i sykehusene nå er avsluttet.

Del: