Regjeringen stopper sykehusstreiken

23.06.2019

Regjeringen har varslet tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken. EL og IT Forbundet mener at streikuttaket har vært svært ansvarlig.

- Vi er forbanna over at høyreregjeringa stopper sykehusstreiken. Vi har gjort det klinkende klart at vi ville innvilge søknader om permisjon fra streiken, nettopp for å unngå at liv og helse rammes. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har ikke sendt dispensasjonssøknad. Det er blodig urettferdig at de med små deltidsstillinger ikke får rett til pensjon fra tjenestepensjonsordningen, sier Reidunn Wahl, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Forbundene i konflikten ble orientert om beslutningen i møte hos Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) søndag 23. juni.

Tvungen lønnsnemnd er et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående arbeidskonflikt. Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget som egen lov, og betyr at myndighetene griper inn og beslutter at tvisten skal avgjøres ved lønnsnemnd.

De streikende går nå tilbake i jobb.

Del: