Over 1 500 nye medlemmer så langt i år!

Av: Foto: Colourbox
19.06.2019

EL og IT Forbundet har fått 1 531 nye medlemmer så langt i 2019.

Nestleder i EL og IT Forbundet, Vidar Hennum, roser tillitsvalgte og alle andre som sørger for at forbundet vokser.

- Vår styrke som forbund avhenger av antall medlemmer og de avtalene vi har med arbeidsgiverne, sier Hennum. Han gleder seg til EL og IT-uka i september, hvor verving og medlemsvekst står på dagsorden. 

Per 18. juni er vi 38 910 medlemmer.

Viktig medlemsfordel

Gjennom tariffavtaler og hovedavtaler får våre medlemmer rettigheter som er bedre enn det lovverket sikrer. Det gjelder blant annet retten til å forhandle om lønn, 37,5 timers arbeidsuke, kompetanseutvikling, ekstra ferie og avtalefestet pensjon fra 62 år.

LO vokser mest

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at LO vokser mest i antall medlemmer og antall yrkesaktive medlemmer. LO er nå større enn alle andre hovedsammenslutninger til sammen.

En høy organisasjonsgrad sikrer et godt organisert arbeidsliv som motvirker ulikhet og skaper et mer rettferdig arbeidsliv.

Del: