Østeuropeisk velferdsbombe?

17.09.2013

- Fleksibilisering i arbeidslivet og sosial dumping vil over tid kunne velte store kostnader over på velferdsstaten. Det er den korte versjonen av rapporten, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg til Klassekampen.

Jon Horgen Friberg har sammen med kollegene Olav Elgvin og Anne Britt Djuve skrevet rapporten «Innvandrerne som skulle klare seg selv - når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati».

Urovekkende fakta

Rapporten kan peke ut flere urovekkende fakta. De titusenvis av arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge fra Øst-Europa gjennom EØS, har større risiko for å falle ut av arbeidslivet enn andre. På sikt kan flere bli avhengige av velferdsordninger.

Samtidig har ikke Norge noen integreringspolitikk for EØS-innvandrere, og Nav har ikke lov til å gi dem norskopplæring som del av arbeidsmarkedstiltakene.

- Foreløpig har vi ikke en stor marginalisert befolkning av velferdsavhengige arbeidsinnvandrere. Det vi har er vedvarende høy arbeidsløshet, og mange i Nav er bekymret for at dette er første skritt på vei til mer permanent utstøting, sier Friberg.

Utfordringer

I rapporten undersøker Fafo utfordringene fra et institusjonelt perspektiv, fra arbeidsmigrantenes perspektiv og fra NAV-ansattes perspektiv. Hvilke rettigheter har EØS-borgere i Norge, og hvilke gråsoner og uklarheter finnes innenfor regelverket? Hva slags behov for tjenester og ytelser har ulike grupper EØS-borgere i Norge, og hvordan opplever de møtet med NAV?

Hvordan opplever de NAV-ansatte pågangen av EØS-borgere, og hvordan tolker de regelverket når det gjelder rettigheter og tjenester for denne gruppen? Rapporten er basert på 32 kvalitative intervjuer med arbeidsmigranter, NAV-ansatte og andre nøkkelinformanter, samt dokumentanalyser og analyser av registerdata.

Les artikkel i Klassekampen her.

Les rapporten på Fafo.no.

Del: