Oppstart for hovedavtaleforhandlinger LO/Virke

Av: Informasjonsavdelingen
11.01.2018

Det er satt av to dager til forhandlingene.

LOs delegasjon ledes av Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO, og Virkes delegajonsleder er Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidslivspolitikk og forhandlinger.

 

 

Del: