Nytt notat om kraftutveksling

Av: Informasjonsavdelingen
21.04.2017

Kraftkablene til utlandet som nå bygges er bra for forsyningssikkerheten, legger til rette for fornybar energi og gir en stabil strømpris. De vil heller ikke ha noen vesentlig betydning for kraftprisen i Norge. Med de nye kablene tar Norge og Europa et viktig steg mot en fornybar framtid.  

I debatten blir kablene ofte framstilt ren eksport, og at det er industrien og forbrukerne som får regningen for bygging og drift. Vi har lagd et notat som presenterer vår begrunnelse for at vi støtter byggingen av de vedtatte kablene til Tyskland og England.

Notatet forklarer i tillegg at det er snakk om kraftutveksling, og at kablene styrker forsyningssikkerheten ved å gi oss to nye land å importere billig overskuddskraft fra i perioder. Statnett tjener penger på kraftutvekslingen, og derfor blir feil å si at regningen sendes til forbrukerne og industrien. Overskudd til Statnett brukes til oppgradering av strømforsyningen, og bidrar sånn sett til redusert nettleie. I tillegg så mottar industrien subsidert kraft. EL og IT Forbundet er for øvrig tilhenger av et godt industrikraftregime.   

Les mer om kraftutveksling i dette notatet:

Del: