Nye forbedringer i landets beste innboforsikring!

Av: Informasjonsavdelingen
04.05.2017
Fra 1. mai 2017 har vilkårene i innboforsikringen Kollektiv hjem blitt enda bedre. Ikke verst for en ordning som fyller 50 år!
  • Kun 500 kroner i egenandel ved knust skjerm på mobiltelefon. 
  • Sanering av veggedyr utvides til å omfatte kakerlakker og skjeggkre.
  • Mindre kjøretøy uten registreringsplikt og med hastighet under 25 km/t omfattes nå i forsikringen.
Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap i EL og IT Forbundet, med unntak for elevmedlemmer. Forsikringen har ingen øvre forsikringssum og det betyr at du får erstatning for alle tingene du har. Er det flere i din husstand som er medlem av et LO-forbund og har Kollektiv hjem, slipper du betale egenandel.

Anbefalte spesialforsikringer

Om du har spesielle gjenstander eller samlinger verdt over 300 000 kroner, bør disse tilleggsforsikres. Det kan også være behov for spesialforsikring for bunad, fotoutstyr mm. ved bruk utenfor hjemmet.

Del: