Ny særavtale i Staten om dekning av utgifter til reise og kost

15.05.2020

Sentrale særavtaler i staten fra 1.juni 2020

LO Stat og de øvrige hovedsammenslutningene har inngått følgende nye særavtaler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD):

Endringene i særavtalene er merket med fet skrift. De har virkning fra 1.juni 2020 til 28. februar 2021.

 

Innenlandsavtalen:

Kilometersatsen blir stående på kr 4,03.

Satser til kost i § 9 er regulert opp.

 

Utenlandsavtalen:

Kompensasjonstillegg i § 12 er regulert opp.

Satsene i de enkelte land er regulert, og kan leses her.

Del: