Nelfo og EL og IT Forbundet oppfordrer til ryddigere bruk av innleie

25.09.2019

Nelfo og EL og IT Forbundet oppfordrer elektrobedriftene til å rydde opp i bruk av innleie av personell i byggebransjen.

Felles pressemelding fra Nelfo og EL og IT Forbundet

Nelfo er arbeidsgiverforeningen til elektrobedriftene i Norge, mens EL og IT Forbundet organiserer ansatte i bransjen. Bakgrunnen for oppfordringen er et initiativ som Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet, som også er parter i byggenæringen, kom med i sommer. De signerte en avtale som går ut på å rydde opp i en uheldig utvikling når det gjelder bruk av innleid personell i byggenæringen.

Nå gir Nelfo og EL og IT Forbundet sin fulle støtte til anbefalingene.

- Vi synes dette er et meget godt initiativ som vil kunne bidra til å øke seriøsiteten i bransjen. Vi støtter derfor initiativet og vil anbefale disse overfor våre medlemsbedrifter, sier adm. direktør i Nelfo, Ove Guttormsen.

EL og IT Forbundet håper at oppfordringen skal føre flere over i fast jobb.

- Vi håper at oppfordringen bidrar til at flere, store byggeprosjekter gjennomføres med faste ansatte og flere lærlinger på prosjektet. Bruken av innleie er i dag for stor, særlig rundt Oslofjorden, sier Jan OIav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Noen av de sentrale punktene i oppfordringen er:

  • Innleie fra bemanningsbyrå skal kun skje innenfor de vilkår og intensjoner som følger av arbeidsmiljøloven og gjeldende tariffavtale
  • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet
  • Grunnleggende HMS-opplæring for dem som er leid inn
  • Ansettelser i minst 80 prosent stillingsbrøk
  • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji får det

 Les anbefalingene fra BNL og Fellesforbundet her

Del: