Medlemsvekst og 66 nye tariffavtaler i 2017

Av: Informasjonsavdelingen
21.12.2017

EL og IT Forbundet fikk 3484 nye medlemmer i 2017. Forbundet og våre tillitsvalgte var til sammen med på å opprette tariffavtaler i 66 nye bedrifter i 2017. I tillegg er det nesten 20 avtaler rett rundt hjørnet, men de kommer med i 2018-statistikken.  

Nestleder i EL og IT Forbundet, Vidar Hennum, berømmer innsatsen til tillitsvalgte og alle andre som har bidratt til veksten.

- Vår styrke som forbund springer ut fra størrelsen og de avtalene vi har med arbeidsgiverne. Derfor er verving og opprettelsen av tariffavtaler noe av det viktigste vi gjør for å ivareta våre medlemmer best mulig, sier Hennum.

En av de viktigste medlemsfordelene

Gjennom tariffavtalene og hovedavtalene får våre medlemmer en rekke rettigheter som er bedre enn det lovverket generelt sikrer. Det gjelder for eksempel retten til å forhandle om lønn, 37,5 timers arbeidsuke, kompetanseutvikling og avtalefestet pensjon fra 62 år. I tillegg sikrer tariffavtalene retten til medbestemmelse på arbeidsplassen.

Erfaringene viser at de aller fleste arbeidsgiverne ønsker kravet om tariffavtale velkommen. De setter pris på medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. 

EL og IT Forbundet har nå 38038 medlemmer, noe som utgjør en nettovekst på 162 (pr 20.12.2017).

Del: