Medlemsvekst og 60 nye tariffavtaler i 2018

18.12.2018

EL og IT Forbundet fikk totalt 2 122 nye medlemmer i 2018. Forbundets tillitsvalgte har i løpet av året opprettet tariffavtaler i 60 nye bedrifter.

Nestleder Vidar Hennum, forbundets verveansvarlig, gir honnør og stor takk til medlemmer og tillitsvalgte som sørger for veksten.

-Verving og nye overenskomster er noe av det viktigste vi gjør for å ivareta våre medlemmer, understreker nestleder Hennum.

Verdifullt medlemskap

Tariffavtaler og hovedavtalene gir våre medlemmer flere rettigheter som er bedre enn det lovverket sikrer. Det gjelder blant annet:

  • Forhandling om lønn
  • 37,5 timers arbeidsuke
  • Avtalefestet pensjon fra 62 år
  • Medbestemmelse på arbeidsplassen
  • Kompetanseutvikling gjennom støtte til kurs og etter- og videreutvikling

Våre medlemmer har i tillegg landets beste innboforsikring gjennom medlemskapet og har flere andre fordeler gjennom LOfavør.

EL og IT Forbundet har per 14. desember 38 906 medlemmer som er en nettovekst på 868.

Del: