Lovforslag om drøfting av vikarer

06.04.2010

– Drøftingsplikten er et grep for å redusere ulovlige eller unødige midlertidige ansettelser, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

– Det er behov for å sette i verk tiltak for å øke bevisstheten om virksomhetenes bruk av midlertidige ansettelser. I enkelte bransjer, både innen privat og offentlig sektor, brukes ekstrahjelp og ringevikarer for ukritisk i forhold til lovens intensjon, sier Bjurstrøm.

I forslaget legges det opp til at Arbeidstilsynet skal følge opp drøftingsplikten for å sikre at selve drøftingsprosessen gjennomføres.

Departementet fremmet i statsråd 26. mars også et forslag hvor man presiserer at fravær ikke skal trekkes fra når man beregner ansettelsesperioden. Dette gjelder bestemmelsen som gir arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, rett til fast ansettelse. Med denne presiseringen tar departementet sikte på å avklare en rettslig uklar situasjon og innføre en forutsigbar og helhetlig regulering i arbeidsmiljøloven.

Les hele lovforslaget her.

Del: