LOs kulturpris 2013

13.02.2014
Kulturprisen tildeles:
  • personer
  • grupper
  • organisasjoner
  • institusjoner 


som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur, som beriker vår hverdag og som gjennom sitt virke bidrar til å heve kvalitet og status for en kultur hvor arbeiderbevegelsens verdigrunnlag framheves.

Formål

Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning.

Definisjon av kulturbegrepet

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.

Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen. 

Send forslag til

Landsorganisasjonen i Norge, Administrasjonsavdelingen v/Mona Westby, Youngsgt 11, 0181 OSLO, innen 28. mars 2014.

Del: