Lønnsoppgjøret for medlemmer i Spekter-Helse i havn

Av: Informasjonsavdelingen
15.05.2018

Det ble enighet i lønnsforhandlingene mellom Spekter-Helse og EL og IT Forbundet, Fagforbundet, FO og MFO i overenskomstområde 10 Helseforetak (A2).

(Førstesidebilde: Sylvia Brustad, direktør Spekter-Helse og Odd-Haldgeir Larsen, nestleder Fagforbundet)

  • Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppene 1–3 på 16 000 kroner.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 gis et generelt tillegg på 3,5 prosent.
  • Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med mere enn 16 års ansiennitet gis ytterligere et generelt tillegg på 1 prosent (samlet 4,5 prosent).
  • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1–5, gis et generelt tillegg på 3,5 prosent.
  • Minstelønnssatsene er hevet.

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

Partene er også enige om at det er viktig at sykehusene jobber med å legge til rette for økning av antall læreplasser i relevante fag.

- Oppgjøret omfatter rundt 25 000 LO-medlemmer og resultatet er sydd sammen for å ivareta ulike grupper av medlemmer, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Forbundet mener det er et godt resultat for våre medlemmer i helseforetakene og anbefaler medlemmene å stemme ja.

Frister og metode for uravstemning tariffoppgjøret 2018 Spekter Helse (område 10)

 

Om det opprettes en nytt område 11 i Spekter, med blant annet Sykehuspartner, så omfattes ikke disse helseforetakene av ny A2.

Lenke til protokoll.

Del: